Om os

Historien

Ville der komme kunder?

På et visionsmøde i Lystrup menighedsråd i slutningen af halvfemserne kom ideen om en genbrugsbutik/værested frem. Inspirationen var hentet i Viby sogn i det sydlige Aarhus. Der blev nedsat et udvalg til at undersøge mulighederne og evt. forestå det praktiske.

Da der var en genbrugsbutik i Viby sogn, tog udvalget kontakt til bestyrelsen og forelagde planerne og inviterede til et samarbejde. Der blev takket nej, idet man ikke havde ressourcerne til et sådant samarbejde.

Udvalget kontaktede så Kirkens Korshær i Aarhus, som gerne gik ind i samarbejdet. Der blev indgået en samarbejdsaftale i april 1998.

Der var tre formål med at etablere en genbrugsbutik:
At rejse penge til socialt og kirkeligt arbejde.
At etablere et sted hvor mennesker, der var koblet af arbejdsmarkedet, kunne finde anvendelse for deres arbejdsevne og indgå i en relation til andre.
At blive et værested for ensomme eller andre, der ikke havde et netværk.

I december 1998 lejede vi lokalerne på Sønderskovvej 4. Der havde været bagerbutik, som tidligere på året var blevet lukket. Vi fik lejemålet på særlige betingelser, idet lokalerne krævede særdeles megen rengøring.

Der blev holdt orienteringsmøde, og mange var interesserede i at hjælpe. Der var en fantastik entusiasme og gå på mod. Efter meget slid og slæb, mange liter maling og opsætning af inventar, var vi så klar til at åbne Lystrup Genbrugs Center (LGC) den 12. marts 1999. Kirkens Korshærs husorkester “Hang over” spillede for os og pressen var på pletten.

Det gik noget trægt i starten

Nu kom det spændende. Ville der komme kunder? Det gik noget trægt i starten.
Der var heller ikke for mange frivillige, men stille og roligt udviklede tingene sig. Vi øgede omsætningen med 100.000 kr. om året i de første år. Omsætningen i 2002 var på godt 400.000 kr.

Nytårsnat 2002/2003 fik vi meddelelse om, at butikken brændte. Der var blevet skudt med fyrværkeri mod butiksruderne, og uheldigvis gik noget igennem og antændte. Heldigvis havde vi dengang brandvæsnet som nabo, så branden blev hurtigt slukket. MEN AK og VE. Alt i forretningen var røgskadet. Alt måtte kasseres.

Vore fantastiske frivillige gav ikke op. De tog arbejdstøjet på, og den 12. marts 2003 kunne vi åbne en nyistandsat forretning med masser af varer.

Der skulle desværre kun gå godt 7 år. Den 30. oktober 2010 blev Lystrup Genbrugs Center igen ramt af ildebrand. Den opstod, fordi nogle teenagere legede med tændstikker i det overdækkede område bag butikken beregnet til indkomne varer. Ilden bredte sig op til taget, og taget over hele butikken brændte og faldt ned i lokalerne. Alt var totalskadet.

Der blev straks igangsat udbedring af skaderne. Den 23. november blev taget lukket igen, og renoveringen af butikken kunne starte. Primo januar gik vi i gang med at sortere varer til de nyrenoverede lokaler, som var klar 1. februar. Den 10. februar blev butikken genåbnet. Omsætningen på denne dag blev ca. 17.000 kr.

Ideen med, at det også skulle være et værested, viste sig hurtigt, at det ikke var muligt. Vi kunne ikke skaffe de nødvendige ressourcer.

Da vi startede butikken på Sønderskovvej, havde vi ikke mod til at leje alle ledige kvadratmeter. Det fortrød vi hurtigt, idet vi konstant manglede plads. I den ene ende af bygningen var der en Aldi butik, og i den anden var der et pizzeria. Derfor ønskede vi gennem længere tid at leje lokalerne med pizzeriaet, men det var ikke muligt. Vi har også søgt efter andre lokaler med mere plads. Det var heller ikke muligt. Derfor tog vi beslutning om at etablere en forretning mere, en møbelforretning. I august 2007 kunne vi så starte Lystrup Møbel Genbrug (LMG) på Møgelgårdsvej 39.

Selv om butikken på Møgelgårdsvej 39 ligger afsides i Lystrup, kom den alligevel relativt hurtigt godt i gang, og det går fremdeles godt. Nu skriver vi 2022, og Lystrup Genbrug har siden 2007 haft to butikker. I løbet af de sidste 10 år har vi to gange forsøgt at finde større lokaler, så begge butikker kunne komme under samme tag. Men det er ikke lykkedes – endnu. Lidt nyt er der dog sket. I år er Lystrup Genbrugs Center blevet udvidet med det tidlige pizzerias lokaler. Det har gjort butikken lysere og mere kundevenlig.

Økonomi

Lystrup Genbrug er en delebutik. Det vil sige, at overskuddet deles ligeligt mellem Kirkens Korshær og Lystrup Kirkes sognestøtte. Selv om butikkerne i 2021 har været lukket i to måneder pga. corona, var omsætningen på 1.313.606,79 kr. Gennem de 23 år Lystrup Genbrug har eksisteret, er der i alt udloddet til gavn for andre 9.280.000,00 kr.

Kirkens Korshær anvender udbyttet til socialt arbejde blandt mennesker, der lever på samfundets skyggeside. Kirkens Korshær driver et omfattende socialt arbejde.

Lystrup Sognestøtte støtter som udgangspunkt:

  • Aktiviteter ud fra menighedsrådet, som ikke kan betales af kirkekassen.
  • Opstartsstøtte til sociale eller kirkelige aktiviteter i sognet, der senere kan overdrages til andre rent driftsmæssigt.
  • Nødhjælp eller anden hjælp til organisationer, der gør en særlig social indsats i eller uden for Lystrup sogn.
  • Engangsbeløb til enkeltpersoner til enkeltstående begivenheder, som ikke kan gennemføres rimeligt uden vores støtte.
  • Resocialiseringsstøtte til enkeltpersoner.

Butikkerne er åbne på hverdage kl. 10.00 til 17.00, lørdag kl. 10.00 – 12.00. Hver butik ledes af en butiksleder, der sammen med frivillige driver butikkerne. I øjeblikket er der 42 frivillige i hver butik. Men vi har altid brug for flere, der vil være med i et godt arbejdsfællesskab til gavn for andre. Henvendelse kan ske til butikslederne eller til bestyrelsen.

Indimellem har vi medarbejdere i arbejdsprøvning eller lignende. Alle både medarbejdere og bestyrelsesmedlemmer arbejder frivilligt. Lystrup Genbrug har ingen udgifter til lønninger.

Frivillige – hvordan?

Vi er i øjeblikket 80 frivillige, der driver begge butikker, men vi kan altid bruge flere, der vil være med i sjov arbejdsfællesskab til gavn for andre.

Henvendelse kan ske til forretningerne eller til en fra bestyrelsen. Du vil så komme til en samtale med personalelederen for den butik du ønsker at arbejde i.

Typisk yder man ½ til 2 dages arbejde om ugen, men andet kan også forekomme. Du behøver ikke særlige kvalifikationer – vi finder et job der passer til dig og dine evner.

Ind imellem har vi medarbejdere i arbejdsprøvning eller lignende. Alle – både medarbejdere og bestyrelsesmedlemmer – arbejder frivilligt og uden løn.

Bestyrelsen

Den består af seks medlemmer. Tre udpeges af Kirkens Korshær. I praksis vælges de af de frivillige i butikkerne og tre udpeges af Lystrup Sogns menighedsråd.

Formand: Kristian Bork Sørensen, Revlingebakken 4, Lystrup, tlf. (+45) 25 61 00 22, e-mail: kristian.bork@gmail.com (Lystrup menighedsråd)

Sekretær: Mona Engelbrecht tlf. (+45) 86 22 21 50 (Lystrup menighedsråd)
Peder Worm tlf. (+45) 22 26 34 22 (Lystrup menighedsråd)
Egon Rasmussen tlf. (+45) 5186424 (Kirkens Korshær)
Kitty Mogensen tlf. (+45) 23 47 19 46 (Kirkens Korshær)
Marianne Iversen tlf. (+45) 26 98 22 06 (Kirkens Korshær)

Medarbejdere uden for bestyrelsen:
Kasserer: Evy B. Hansen
Bogholder: Flemming Larsen

Butiksledere
Kitty Mogensen: Lystrup Genbrugs Center
Egon Rasmussen: Lystrup Møbel Genbrug

Kontakt Lystrup Genbrugs butikker

Her kan du få kontakt med Lystrup Genbrugs butikker, hvis du har spørgsmål eller på anden vis ønsker at tale med os. Læg dit tlf. nr. eller mailadresse så kontakter vi dig snarest.

Du kan også sende en mail til info@lystrupgenbrugser.dk.